Privacy Statement
 
Your right to privacy
We fully respect your right to privacy when using our website.

Collection and use of personal information
We do not collect any personal data about you on our site, apart from information which you volunteer (for example by e-mailing us or by using our feedback facility). Any information which you provide in this way is not made available to any third parties. It is treated with the highest standard of security and confidentiality, strictly in accordance with the Data Protection Acts, 1988 used by us for the purpose you provided it.  If you wish to discuss any matter relating to the processing of personal information on our site, please write to: Central Office, High Court, Four Courts, Dublin 7. E-Mail: HCSEnquiries@courts.ie 


Collection and use of technical information
Technical details in connection with visits to our site are logged by our internet service provider for our statistical purposes. No information is collected that could be used by us to identify website visitors.

The technical details logged are confined to the following terms:
   - the IP address of the visitor's web server
   - the top-level domain name used (for example .ie, .com, .org, .net)
   - the previous website address from which the visitor reached us, including any search terms used
   - clickstream data which shows the traffic of visitors around this web site (for example pages accessed and documents downloaded)
   - the type of browser used by the website visitor.

We make no attempt to identify individual visitors, or to associate the technical details listed above with any individual. It is our policy never to disclose such technical information in respect of individual website visitors to any third party (apart from our internet service provider, which records such data on our behalf and which is bound by confidentiality provisions in this regard), unless obliged to disclose such information by a rule of law. The technical information is only used by us, and we use it only for statistical and other administrative purposes such as assessing the number of visitors to the different sections of our site and identifying the nature of the information most and least used.


Use of cookies
'Cookies' are small pieces of information placed on your computer by a website and which, typically, can be read by the website on your subsequent visits. The information stored in a cookie may relate to your browsing habits on the web page, or contain a unique identification number so that the site can 'remember' you on your return visit. Our website does not use cookies. Visitors can use our site with no loss of functionality if cookies are disabled from the web browser.

Links to third parties
Our site contains links to the websites of third parties. We are not responsible for the privacy policies or the content of such sites.

 

 

Ráiteas Príobháideachais 
 
Do cheart chun príobháideacht
meas iomlán againn ar do cheart ag príobháideachas, agus i mbun an láithreáin gréasáin a úsáid.

Faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid
bhailímid aon sonraí pearsanta fút ar ár láithreán, seachas an fhaisnéis a thugann go deonach (mar shampla trí ríomhphost a sheoladh chugainn). chuirtear aon fhaisnéis, a sholáthraíonn ar an mbealach seo, ar fáil do thríú páirtithe. Déileáiltear léi ar an gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 amháin agus úsáidte againn don chuspóir dar soláthraíodh é.  theastaíonn uait ábhar ar bith a phlé a bhaineann le faisnéis phearsanta a phróiseáil ar ár láithreán, scríobh chugainn le do thoil ag: An Phríomh-Oifig, an Ard-Chúirt, Na Ceithre Cúirteanna, Baile Átha Cliath 7. Ríomhphost:HCSEnquiries@courts.ie 


Faisnéis theicniúil a bhailiú agus a úsáid
sonraí teicniúla maidir le cuairteanna ar ár láithreán logáilte ag ár soláthraí seirbhísí Idirlín dár gcuspóirí staitistiúla. Níl aon fhaisnéis bailithe a d'fhéadfaí a úsáid chun cuairteoirí ar an láithreán gréasáin a aithint.

na sonraí teicniúla a logáiltear teoranta go dtí na téarmaí a leanas:
   - seoladh IP fhreastalaí Gréasáin an chuairteora
   - an t-ainm fearainn ard-leibhéil a úsáidtear (mar shampla .ie, .com, .org, .net)
   - seoladh an láithreáin ghréasáin roimhe seo ónar shroich an cuairteoir muid, ag cuimsiú aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh
   - sonraí sruthchliceála a léiríonn trácht na gcuairteoirí mórthimpeall an láithreáin ghréasáin seo (mar shampla leathanaigh a rochtain agus doiciméid íoslódáilte)
   - an cineál brabhsálaí a d’úsáid an cuairteoir chuig an láithreán gréasáin.

dhéanaimid aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, ceangal a dhéanamh idir na sonraí teicniúla liostaithe thuas agus aon duine aonair. mar bheartas againn gan faisnéis theicniúil a nochtadh riamh le tríú páirtí ar bith maidir le cuairteoirí aonair an láithreáin gréasáin (seachas ár soláthraí seirbhísí Idirlín, a ríomhann sonraí mar iad ar ár son agus atá faoi cheangal ag forálacha rúndachta ina leith), mura bhfuil dualgas orthu an t-eolas a nochtadh de réir riail an dlí. Muid féin amháin a úsáideann an fhaisnéis theicniúil, agus úsáidimid í ach do chuspóirí staitistiúla agus cuspóirí eile riaracháin cosúil le measúnú a dhéanamh ar líon na gcuairteoirí ar rannóga difriúla ár láithreáin agus nádúr na faisnéise is úsáide agus is úsáide a aithint.


Úsáid fianán
Is píosaí beaga faisnéise iad 'fianáin' a leagann láithreán gréasáin ar do ríomhaire agus ar féidir leis an láithreán gréasáin iad a léamh go hiondúil ar do chuid cuairteanna ina dhiaidh sin.  D'fhéadfadh an t-eolas a stóráiltear i bhfianán a bheith bainteach le do nósanna brabhsála ar an leathanach gréasáin, d'fhéadfadh uimhir aitheantais ar leith a chuimsiú ionas gur féidir leis an láithreán a 'mheabhrú' nuair a thugann cuairt arís. úsáideann ár láithreán fianáin. Is féidir le cuairteoirí ár láithreán a úsáid gan aon chaillteanas feidhmiúlachta, dhíchumasaítear na fianáin ón mbrabhsálaí gréasáin.

Naisc le tríú páirtithe
Cuimsíonn ár láithreán naisc go dtí láithreán gréasáin thríú páirtithe. Nílimid freagrach as beartais phríobháideacha ábhar láithreáin mar iad.