Central Office Online Search
Note: Details last updated at close of business on 09/07/2020

Téarmaí agus Coinníollacha

Cliceáil ar an gcnaipe "Glacaim" le deimhniú go bhfuil na téarmaí agus coinníollacha maidir le húsáid an láithreáin gréasáin seo (séanadh san áireamh) léite agat agus go nglacann tú leo.

Déantar nuashonrú ar an bhfaisnéis a sholáthraítear ar an láithreán gréasáin seo go laethúil. Má tá faisné is níos úrnua ag teastáil ba chóir duit cuardach a dhéanamh ar an gcóras trí theacht tú féin chuig Príomh-Oifig na hArd-Chúirte, Na Ceithre Cúirteanna, Cé na nÓstaí, Baile Átha Cliath 7. Bíonn an oifig ar oscailt ó 10.00rn go 4.30in ó Luan go hAoine.

Níl faisnéis maidir le cásanna lena mbaineann an riail "in camera", nó ina bhfuil aitheantas na bpáirtithe cosanta de réir an dlí, le fáil ar an láithreán gréasáin seo.

Séanadh

Tá gach iarracht déanta le na chinntiú go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraítear ar láithreán gréasáin Cuardaigh na hArd-Chúirte cruinn agus suas chun dáta. Is ó thríú páirtithe a fuair an tSeirbhís Chúirteanna an fhaisnéis atá ar an láithreán gréasáin seo. Ní féidir leis an tSeirbhís Chúirteanna cruinneas na faisnéise arna cur ar fáil ag tríú páirtithe a dheimhniú. Ní ghlacann an tSeirbhís Chúirteanna freagracht ar bith as cruinneas, iomláine ná nádúr úrnua na faisnéise arna soláthar ar an láithreán gréasáin ag an am seo, agus ní thugann sí ráthaíocht, gealltanas ná barántas ar bith ina leith, ná ní ghlacann sí dliteanas ar bith mar thoradh ar earráidí nó easnaimh.

Má thugann tú aon earráidí nó easnaimh faoi deara, cuir in iúl dúinn é chomh luath agus is féidir le do thoil trí ríomhphost a chur chuig highcourtcentraloffice@courts.ie agus ceartóimid iad más féidir.

Forchoimeádann an tSeirbhís Chúirteanna an ceart an fhaisnéis atá anseo a leasú, a cheartú, a athrú nó a scriosadh ag am ar bith, ach ní bheidh sí freagrach as nó faoi dhliteanas maidir lena leithéid de leasuithe, cheartúcháin, athruithe nó scriosadh. Is é an t-úsáideoir amháin a bheidh freagrach as caillteanas ar bith a tharlaíonn de bharr faisnéis a sholáthraítear ar an láithreán gréasáin seo a úsáid.